Luật sư Trần Văn Trung

Luật sư Trần Văn Trung – Giám đốc Công ty luật TNHH Thanh Sơn trao đổi chuyên đề: Thẻ Căn cước công dân – Chức năng tính hợp trong chương trình Chính sách đời sống do Đài truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện.

11

Trả lời