TP.HCM kiểm tra đột xuất nơi tiếp nhận hồ sơ hành chính

UBND TP.HCM mới có quyết định ban hành kế hoạch kiểm tra khảo sát tình hình cải cách hành chính năm 2019. Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Trần Vĩnh Tuyến sẽ là trưởng đoàn kiểm tra. Tham gia trong đoàn có lãnh đạo Sở Nội vụ, Sở Tư pháp, Sở Thông tin truyền thông, văn phòng UBND TP, Ủy ban MTTQ TP…

thu-tuc-hanh-chinh

Theo đó, từ tháng 4 đến hết tháng 10-2019, đoàn sẽ kiểm tra, khảo sát định kỳ và đột xuất theo yêu cầu công tác.

Nội dung là kiểm tra về công tác cải cách thể chế, việc triển khai thực hiện khung kiến trúc chính quyền điện tử và một số vấn đề liên quan đến cải cách hành chính theo yêu cầu cụ thể của lãnh đạo UBND TP.
Đoàn cũng sẽ kiểm tra định kỳ về công tác triển khai các nhiệm vụ được UBND TP giao; về vai trò trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác chỉ đạo, điều hành và triển khai thực hiện kế hoạch công tác cải cách hành chính của TP tại cơ quan, đơn vị, địa phương; công tác triển khai thực hiện Nghị quyết 54 của Quốc hội về việc thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP.HCM.
Đặc biệt, đoàn sẽ kiểm tra đột xuất tại bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả của cơ quan, đơn vị, địa phương.
Theo UBND TP, mục đích chính của đợt kiểm tra là để nâng cao trách nhiệm của thủ trưởng cơ quan, đơn vị, tăng cường kỷ cương, kỷ luật hành chính. Đồng thời, sớm phát hiện vấn đề phát sinh để có biện pháp chấn chỉnh kịp thời. Song song đó nhằm phát hiện những mô hình hay, gương điển hình, sáng tạo để nhân rộng.

thu-tuc-hanh-chinh

Trả lời