TUYÊN TRUYỀN BỘ LUẬT DÂN SỰ

Ngày 22-5, Ủy ban nhân dân Thành phố Uông Bí tổ chức hội nghị tuyên truyền, phổ biến Bộ luật dân sự năm 2015 tới cán bộ, công chức, viên chức các phòng, ban, ngành, đoàn thể thành phố; đại diện các xã, phường, thôn, khu trên địa bàn.

Đồng chí Phạm Tuấn Đạt, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố dự, chỉ đạo hội nghị.

TT Bo Luat Dan su

Tại hội nghị, đồng chí Đặng Phúc Lâm, Chánh án Tòa án nhân dân thành phố Uông Bí đã truyền đạt những nội dung, các quy định mới trong Bộ luật Dân sự sửa đổi năm 2015.

Bộ luật Dân sự sửa đổi năm 2015 được thông qua tại Kỳ họp lần thứ 10, Quốc hội Khóa 13 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/1/2017. Luật gồm 27 chương, 689 điều, chia thành 6 phần, gồm: Những quy định chung; Quyền sở hữu và quyền khác đối với tài sản; Nghĩa vụ và hợp đồng lao động; Thừa kế; Pháp luật áp dụng đối với quan hệ dân sự có yếu tố nước ngoài và Điều khoản thi hành. Đây là một bộ luật có ý nghĩa quan trọng không chỉ đảm bảo các quyền con người cơ bản, thúc đẩy phát triển kinh tế- xã hội mà còn có ý nghĩa quan trọng trong mục tiêu xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa.

Tuyên truyền, phổ biến Luật dân sự nhằm giúp cán bộ, công chức, viên chức các phòng, ban, đơn vị của thành phố nắm bắt, hiểu rõ những nội dung trong bộ luật, từ đó thực hiện tốt công tác tham mưu trong triển khai đưa bộ luật vào cuộc sống đảm bảo hiệu quả, tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức, cá nhân sống, làm việc theo Hiến pháp và pháp luật.

TT Bo Luat Dan su

Trả lời