UBND TP.HCM CÓ CÔNG VĂN KHẨN VỀ THI HÀNH ÁN

Liên quan đến kiến nghị của viện trưởng VKSND TP.HCM về việc UBND TP.HCM chậm thi hành bản án hành chính, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong vừa có công văn khẩn chỉ đạo các sở, ban, ngành TP, chủ tịch UBND các quận, huyện, Cục Thi hành án dân sự (THADS) khẩn trương thực hiện.
Theo đó, UBND TP giao thủ trưởng sở, ban, ngành TP, chủ tịch UBND các quận, huyện khẩn trương kiểm tra danh mục 16 vụ việc, phân loại và tổ chức THA ngay. Trường hợp có vướng mắc hoặc đã có kiến nghị chức danh có thẩm quyền kháng nghị theo thủ tục giám đốc thẩm/tái thẩm thì các đơn vị này kịp thời báo cáo, kiến nghị tạm đình chỉ THA theo trình tự luật định, báo cáo kết quả thực hiện cho UBND TP và các cơ quan theo dõi, kiểm sát việc THA.

Đồng thời, chủ tịch UBND TP.HCM cũng giao cho Cục THADS kiểm tra danh mục 22 vụ (cấp TP) còn chậm thực hiện, chưa có kết quả cuối cùng, kịp thời báo cáo có biện pháp xử lý đối với từng hồ sơ vụ việc cụ thể, dự thảo văn bản trình UBND TP chỉ đạo, xử lý dứt điểm. Theo dõi, đôn đốc và kịp thời báo cáo UBND TP chỉ đạo các sở, ngành TP, UBND quận, huyện khẩn trương thi hành các phán quyết của TAND các cấp theo danh mục 16 vụ còn tồn đọng.

Trước đó, vào tháng 2-2019, VKSND TP.HCM có văn bản kiến nghị xử lý trách nhiệm đối với người không thi hành bản án, quyết định của tòa án. Theo VKSND TP, tính đến cuối năm 2018, tổng số bản án, quyết định đã có hiệu lực pháp luật cơ quan THADS TP phải thực hiện đôn đốc, theo dõi THA hành chính liên quan đến quyết định hành chính, hành vi hành chính của chủ tịch UBND, UBND là 65 vụ việc. Trong đó, mới chỉ 26 vụ việc tổ chức thi hành xong, một vụ việc có quyết định kháng nghị giám đốc thẩm. Hiện vẫn còn 38 vụ việc chưa THA xong, trong đó cấp TP là 22 vụ việc, cấp quận, huyện là 16 vụ việc. Trong danh sách đính kèm này có vụ hai thỏi vàng, hiện vẫn chưa được thi hành.

images

Trả lời